Pro přírodu, pro nás, s Vámi!

Ekoznačky jsou tu s námi již 30 let.

Jak poznat ekoznačku?


Výrobci a poskytovatelé služeb často poukazují na ekologické vlastnosti svých produktů. Výrazy a označení jako eco, ekologický, bio, 100% přírodní, recyklovatelný, snadno rozložitelný a další, však často bývají zavádějící a nedají se jednoduše a věrohodně ověřit. Takovými značkami však nejsou Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ecolabel EU. Tato označení jsou jediná, která jsou garantována státem a/nebo Evropskou unií a nezávisle ověřována třetí stranou.

Logo ekoznačky se umisťuje na obal výrobku nebo výrobek samotný. V případě značky Ekologicky šetrný výrobek/služba jej tvoří stylizované písmeno „e“ s textem v horní části a registračním číslem vespod. Logo Ekoznačky EU má podobu stylizované květiny se symbolem Є uprostřed a nápisem EU Ecolabel. Součástí značky je rámeček s kódem země a číslem licence, který může být na jiné místě.

 

 

Ověřit si, zda daný výrobek nebo služba skutečně ekoznačku má, lze na stránkách jednotlivých certifikačních autorit, kde jsou k dispozici i informace o kritériích, která je k získání ekoznačky  třeba splnit.

Kromě toho se lze na českém trhu i jinde v EU setkat ještě s německou ekoznačkou Der Blaue Engel, v překladu Modrý anděl. Tato ekoznačka je udělována jen výrobkům registrovaným v Německu, ale prodávaným na celém trhu EU. Podobné je to se skandinávským označením Nordic Swan.