Pro přírodu, pro nás, s Vámi!

Ekoznačky jsou tu s námi již 30 let.

Jak získat ekoznačku?


Ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačku EU lze získat podáním žádosti k certifikačnímu orgánu, kterým je v České republice CENIA, česká informační agentura životního prostředí. O ekoznačku EU lze však žádat i v jakémkoliv jiném státě Evropské unie. Seznam výrobků a služeb, kterým lze ekoznačku udělit, a který obsahuje kritéria, jež musí produkt splňovat, najdete zde. Odkazy na stránky Ekoznačky EU a další dokumenty jsou k dispozici zde.

Proces získání ekoznačky není nijak snadný a začíná dlouho před samotným podáním žádosti. Nejprve je nutné si ověřit, či jsou Váš výrobek nebo služba v rámci programu ekoznačení podporovány a zda jej nevylučuje některé z kritérií definovaných v dané produktové skupině. Pokud existuje produktová kategorie, kam lze váš produkt zařadit, je třeba nastudovat příslušná kritéria a způsob jejich doložení. Způsobů doložení kritérií je několik. Od čestného prohlášení výrobce nebo dodavatele, přes dokladování složení a obsahu škodlivých látek ve výrobku, až po laboratorní či spotřebitelské testy. Vždy záleží na typu produktu, na jeho složení, nebo jeho určení či způsobu užití.

Pokud si se zpracováním žádosti nejste jisti, nebo máte nedostatek času, nabízím Vám svou pomoc. Pokud ekoznačku získáte, stanete se součástí rodiny, která čítá přes 100 takových výrobků v ČR a více než 77 000 na celém trhu EU.