Pro přírodu, pro nás, s Vámi!

Ekoznačky jsou tu s námi již 25 let.

Jak získat ekoznačku?


Ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačku EU lze získat podáním žádosti k certifikačnímu orgánu, kterým je v České republice CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Před jejím podáním je však nutné si ověřit, či je Váš výrobek nebo služba v rámci programu ekoznačení podporována a zda plní veškerá kritéria v dané produktové skupině.

Seznam výrobků a služeb, kterým lze ekoznačku udělit, a který obsahuje kritéria, jež musí produkt splňovat, najdete zde. Odkazy na příslušná kritéria Ekoznačky EU a další dokumenty jsou k dispozici zde.

Proces získání ekoznačky není nijak snadný a začíná dlouho před samotným podáním žádosti. Pokud si s jejím zpracováním nejste jisti, nebo máte nedostatek času, nabízíme Vám svou pomoc. Pokud ekoznačku získáte, stanete se součástí rodiny, která čítá přes 100 takových výrobků v ČR a více než 77 000 na celém trhu EU.